Aplikace je vyvinuta pro provoz v leasingové společnosti  a evidenci leasingových smluv se splátkovými kalendáři s napojením na libovolné účetnictví. Přenosový most leasingových splátek je variabilní do mnoha formátů, takže jej lze bez větších problémů spojit s libovolným systémem. Produkt umožňuje značné množství výstupů, od nabídek, přes kompletní tisk leasingových smuv (s podporou MS Wordu),splátkových kalendářů, dodatků ,cesí , cashflow aj.
Součástí programu je elektronický archív dokumentů k leasingové smlouvě , kde je možné souhrnně ukládat každý příslušný dokument ve formátu .pdf, .xls,.doc, případně dalších infividuálně zvolených .