Fakturační program je záležitostí klasickou, relativně jednoduchou a pokud je vázán  na sklad , tak s výdejem ze skladu  může poskytovat i velmi přesné údaje. Moduly tohoto produktu historicky používaly a používají firmy, které účetnictví řeší externím způsobem a fakturace je  časově a objemově náročná - množství specifických položek, stovky až tisíce faktur a prodejek měsíčně.
Program, stejně jako většina našich produktů není univerzální, ale je sestaven z jednotlivých modulů, které upravujeme přímo na míru agendě uživatele . Počty fakturovaných položek, nabídková menu, výdeje, či přímý prodej ze skladů,prodej čárovými kódy formou marketu, či velkoobchodu apod.