Autoservis - programový produkt vyvinutý na podkladu spolupráce s několika servisy. Stejně jako u dalších produktů je i tento program v několika modifikacích (spolupráce s pojišovnami pro servisy s asistenční službou), více skladů náhradních dílů, evidence prováděných prací automechaniky servisu a další požadavky rozšiřují základní operace programu, kde se samozřejmě nachází evidence vozidel s celou historií, databáze klientů, číselníky prací, sklad, fakturace , prodej dílů, zálohy a jiné.
Verze podporují síový provoz, ze sdíleného disku, evidence jsou dále přenositelné, most pro přenos do účetní evidence faktur je možno nastavit do více formátů. Uživatelé jsou evidování heslem, je možno oddělit jednotlivé agendy dle působnosti uživatele atd.