Školení a kursy
Proč školení ? K čemu školení ? :
V dnešní přetechnizované době , kdy vás technika atakuje doslova 24 hodin denně se zdá , že "něco takového není ani potřeba" a navíc "vždyť to všichni mají ve škole". Faktem je , že klasická školení typu "textový editor", či práce se systémem, či dokonce s internetem by byla patrně "nošením dříví do lesa" .. Posun je samozřejmě znatelný . Stejným způsobem se tedy musely posunout i obsahy kurzů a jejich cíle a náplň.
Problematika a obsah:
Cílení kurzů v sočasnosti je do úzce specifikované oblasti , zaměřené na efektivní využití techniky  a software ve zvolených odvětvích. Jednotlivé kursy jsou spíše konzulačními setkáními s uživateli, kde se cílenou formou "zvyšuje efektivita".
Přestože stále nabízíme v rámci kursů a školení "klasiku" typu MS WORD, MS EXCEL a další,  obsah a styl školení v mnohém doznal změn. Primárně se zaměřujeme na efektivnost užití jednotlivých prostředků, volbu odpovídajících nástrojů a cílené zdokonalování návyků při práci s technikou a programovými nástroji.

Často je v rámci školení jedná o "cílené konzultační řešení problémů" specificky zaměřené na potřeby společnosti,která kurs objednává. V takovýchto případech postupujeme na základě předchozí objednávky tak, že v předstihu zpracováváme požadavky , které se vyskytly a v rámci kurzu navrhujeme řešení  a formou diskuze a praktických ukázek posunujeme znalosti a praktické využívání produktů na "požadovanou  úroveň".
Historie kurzů:
S tématikou "počítačového vzdělávání" jsme začali v roce 1991 a od těchto počátků prošlo kurzy množství klientů z různých oblastí ekonomiky, školství, státní správy i jiných oblastí .
Mezi klienty byli například: Správa sociálního zabezpečení, VZP, Telekomunikační společnosti působící v ČR, pracovníci velkoobchodních řetězců, spedičních a dopravních firem a další. Mezi výjimečné akce patřila například zakázka pro ambasádu Švýcarské konfederace.