Realizační dohled
Jak to funguje ? :
Pod tímto pojmem se nemusí skrývat jen zakázky a dozor nad realizací mnohamilionových staveb. Realizační dohled značí v prvé řadě ochranu finančních prostředků investora . A to z mnoha hledisek. .
Jak postupujeme :
I přes více jak dvacetileté zkušenosti v oboru jednoznačně neznáme všechno a veškeré technologie, takže prvním krokem je "Studium odsouhlaseného projektu".  Pokud k němu nejsou připomínky a jeví se po technické i faktické stránce v pořádku, je dalším krokem souhlas "možno zahájit realizaci" .
Průběh realizace je námi kontrolován z veškerých možných hledisek, tak abychom vyloučili případná ba i nepředpokládaná, či dosud neznámá rizika následného provozu. Technicky, ani jinak však do realizace nezasahujeme - veškeré případné podněty jsou řešeny na základě nálezu předávaného písemnou formou vedení stavby ( zakázky). Návrhy na změny , či úpravy  pak jednoznačně podléhají souhlasu odpovědného projektanta, či technika , který za stavbu zodpovídá ze strany dodavatele.
Realita ?
Ono okřídlené "Nám se to nemůže stát" bohužel neplatí ani zde a to jak v malém, tak ve velkém.

Několik postřehů z praxe:

Soukromý stavebník rodinného domu si nechal v rámci výstavby navrhnout počítačový rozvod po celém domě, aby v každé místnosti bylo možno připojit počítač, tiskárnu, nebo WIFI. Realizaci provedli elektrikáři stylem - protáhli kabely od zásuvky k zásuvce - jako když natahují kabel 220 - hezky do serie --se slovy " No vždyť se to tak dělá" .  Škoda ?  Cca 70 000 Kč.
Účetní firma si nechala přebudovat kanceláře dle svých dispozic a to včetně nových rozvodů elektřiny a datové sítě. Realizaci provedla dodavatelská firma v rozporu s projektem a datové kabely  natáhli v souběhu se silovým vedením  v podhledech , takže v okamžiku kdy fungovala ventilace docházelo k chybám v datové komunikaci na síti.
Škoda ?  100 000 Kč.
Není lépe se podobným problémům vyhnout ?