Návrhy a projekty
Co je podstatné a je třeba vzít v úvahu:
Návrh realizace počítačové sítě, integrované kabeláže, či komplexního integrovaného inteligentního bytového, či domovního systému pro více služeb , je dnes velmi rozsáhlým polem, které zahrnuje více specializací a vyžaduje tak osobitý přístup.
Instalovat Wifi v bytě 1+1 dnes vyžaduje  trochu uživatelské dovednosti, ovšem provést totéž v dvougeneračním rodinném domě o třech podlažích , k tomu již "uživatelské dovednosti" postačovat nemusí . Provádět pak podobné instalace ve firemních areálech, prodejnách, obchodních centrech, či v rámci veřejných lokalit stylem "akce Z" si pak většinou přímo říká o problém!!!
Ne vždy musí být projekt podobných instalací za desetitisíce, či statisíce, mnohdy postačí základní návrh struktury ve schématu řádově za tisíce korun.
Pokud podobnou záležitost plánujete v rodinném domě, či v soukromém objektu určeném k podnikání, v rekreačním objektu, hotelu a jiných prostorách, je vhodné řešit rozsah instalace a požadavky na funkčnost již ve stadiu příprav budování, či rekonstrukce dotyčného objektu. Lze se tím vyhnout mnoha problémům  a zajistit pro mnohé i vyšší bezpečnost jak z hlediska funkčnosti, tak bezporuchovosti provozu.
Pokud se jedná o budovy a stavby občanské vybavenosti, či objekty budované státní správou měla by tato činnost být automatickou povinností zadavatele stavby a projektanta . Bohužel, ne vždy je tomu tak v mnoha případech i dnes a nebylo i v předchozích  letech.
(mezi klienty máme organizaci sídlící v budově postavené v roce 2000, ve které nebyl po kolaudaci jedinný metr datové kabeláže , přívod pevné telefonní linky , internetu ani odpovídajícího monitorování a zabezpečení objektu.Veškerá kabeláž se instalovala dodatečně , po fasádě, po střešních konzolích, v lištách atd.  )

Je vhodné uvažovat v delším časovém horizontu
Kvalitní návrh či projekt je základ!!
Co Vám v této fázi můžeme nabídnout ?
*** konzultaci  v tom prvním a nejzákladnějším případě
*** budete-li se chtít rozhodnout pro určité technické řešení, jsme schopni zajistit mezi  našimi  klienty  prohlídku  obdobné
     instalace o které uvažujete , pro získání reálnější představy o náročnosti a funkčnosti systému
*** Pro detailní představu o nutných financích, v případě rozsáhlejšího projektu , jsme schopni zpracovat návrh se základním
     vyčíslením nákladů na materiál, techniku a práce. Toto již řešíme na základě smluvního vztahu, nicméně
     nepodmiňujeme zpracování realizací.
*** V poslední řadě pak kompletní zpracování projektu a případně i technickou realizaci.