Posudky a poradenství
Co Vám můžeme nabídnout ? :
Pokud se naší činnosti týče,  po 25 letech v této branži, by jisté množství zkušeností  mělo být shromážděno a soustředěno k dalšímu využití.
Takže zůstává jen jedna otázka  .....
"Jaký bude o tyto informace a zkušenosti zájem ?"
Nebát se .. Zeptat se
Mnohdy má dobře mířený dotaz a následná správná informace vyšší hodnotu než "cihla zlata".  Samozřejmě ... Nikdo neví všechno, nemá po ruce všechny informace, ale praxe dává jakousi záruku, že podstatné a klíčové informace v našem odvětví  jsme schopni pro klienta získat a tím následně mnohé zjednodušit, ušetřit na realizaci, případně ji vylepšit.
Dobrá, pravdivá a správná informace v pravý čas je dnes to nejdražší....
Jak to funguje?:
Historicky poskytnuté služby klientům nám v tomto směru dávají jednoznačně za pravdu. Tam kde jsme provedli například analýzu provozu a zmapovali oběh dat se úspory počítaly v desetitisících  a náklady investované do techniky a změn se firmě vrátily do několika  měsíců.
Dospět k názoru, "mohlo by to fungovat lépe", "lze službu řešit levněji" se mnohdy na různých pracovištích povede s příchodem "někoho z venku " , nebo vlivem vnějšího tlaku (například konkurence). Běžným požadavkem je "zlevnit provoz", ušetřit náklady na získání dat, distribuci materiálu, či dokladů (faktur) směrem ke klientům. Mnohdy se stačí porozhlédnout kolem a zamyslet se nad vývojem u svých dodavatelů, kteří již podobné kroky byli nuceni provést.(například telefonní operátoři takřka hromadně přešli na zasílání faktur elektronickou poštou - při statisících faktur měsíčně jsou úspory v řádech milionů). Uvedený příklad je samozřejmě tím jedním z nejjednodušších.
Nebudeme zde tvrdit "Za zkoušku NIC nedáte",neb toto heslo zde  opravdu neplatí, ale "Zkuste to s námi a ušetříte" je reálné a pravdivé..zájemcům samozřejmě poskytneme reference včetně kontaktů na odpovědné osoby.
Je to jen na Vás