Certifikační program efektivity
O čem to je ? :
Certifikát - obecně je kvalifikován jako "kus papíru" ,který většinou přiliš mnoho kladného nepřináší , jen jej firma"musí mít". A't již z důvodů zákonných, či z důvodů vyžadovaných klienty .
Varianta CECP je "poněkud obráceně". Není nikým definována jako povinná , nutná , garantující kvalitu, či jiné parametry. Celý systém byl vyvinut a navržen za účelem zvýšení efektivity práce uživatelů v systému, zefektivnění systému a tím pádem úspora stávajících nákladů.
Původní myšlenka je projektem  americké Stanford University  z Kalifornie . Blízkost Silicon Valley a podpora firem jako Google,Yahoo, Sun Microsystems, HP celému systému této certifikace dodává vážnost a reálné opodstatnění.
Jak to celé funguje ?
Základním principem je analýza procesu - obecně jakéhokoliv , při kterém se využívá prostředků ICT . Ať se jedná o  výuku, zpracování dat, řízení technologického procesu, on-line obchodování, či jiné. 
V okamžiku, kdy je proces podrobně zdokumentován  je možno postupovat několika směry k celkovému zefektivnění , případně k ověření správnosti a plné funkčnosti nasazených prostředků.
Následně je navržen scénář případné inovace, dílčích úprav, doškolení obsluhy, detailních změn atd.
Závěrečná fáze je testování procesu po provedených změnách a porovnání stavu před změnami a po jejich aplikaci.
Co je výsledek ?
Tím nejhorším výsledkem celého procesu může být fakt , že systém funguje na 100 procent správně a není momentálně šance v celém jeho průběhu cokoliv změnit, aby byl efekt úspory měřitelný a smysluplný.
Tato varianta však v současnosti velice málo přichází v úvahu. Při tempu vývoje informačních technologií je v podstatě obecným pravidlem, že "to co právě jako nejmodernější nainstalujete, bude během týdne již zastarávající a nahrazováno novou a dokonalejší a rychlejší technologií".
Častějším výsledkem je zhodnocení stávajícího stavu a návrh na jeho úpravy tak, aby se systém choval efektivněji a hospodárněji. Návrh realizace úprav má samozřejmě vzhledem k tempu rozvoje v této oblasti časově omezenou platnost , nicméně tuto variantu ponecháváme zcela na rozhodnutí zadavatele. V tomto případě naše činnost končí
zpracováním hodnocení a vydáním certifikátu o stávajícím stavu systému k určitému datu.
Případným zájemcům jsme schopni poskytnout informace a ukázky z realizací , které jsme v předchozích letech prováděli.
Samozřejmě, že aktuálnost některých výstupů je dnes vzhledem k času a vývoji mnohdy úsměvná , nicméně v daném čase měly svůj smysl a efektivní dopad.